Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds

                                                                

 

AKTUALITĀTES    DZĪVESGĀJUMS    FOTOGALERIJA    PAR MUMS    KONTAKTI   

 

Uz sākumu

 

 

 

               Grāmatas “Monsinjors Pēteris Vilcāns” un CD “Promesa”  atvēršanas svētki GAISMAS PILĪ

 

 

 

Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda (MPVPF) valde ir realizējusi izvirzīto mērķi – cienīgi saglabāt monsinjora Pētera Vilcāna piemiņu un atspoguļot viņa paveikto 61 priesterības darba gados.  Monsinjors Pēteris Vilcāns dzimis 1929.gada 16.janvārī Atašienes pagastā “Nārtas -Stalīdzānos” (Rēzeknes apriņķis, tagad Krustpils novads). Ordinēts 1951.gada 28.martā  un kalpojis vairākās Latgales pilsētu un novadu katoļu draudzēs – Aglonā, Rušonā, Bērzgalē, Nīdermuižā, Jasmuižā, Preiļos,  Kārsavā, Ruskolovā,Viļakā, Liepnā, Kupravā, Ludzā, Pušmucovā, Līvānos.
           
2001.gadā 12.novembrī Romas pāvests Jānis Pāvils II viņu iecēla par savu kapelānu (Capellanus Suae Sanctitatis), pamatojums - uzticīga kalpošana Baznīcai. Monsinjors Pēteris Vilcāns aizsaulē aizgāja 2012.gada 29.oktobrī, apglabāts Līvānu Romas katoļu baznīcas dārzā.
            Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds tika nodibināts un  reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrā  2013.gada decembrī, izveidota mājas lapa www.monsinjorspeterisvilcans.lv , lai MPVP fonda valde varētu atspoguļot savu paveikto, aktualitātes, svarīgākos notikumus, pasākumus. Kā noteikts statūtos, MPVP Fonda valde visu šo laiku strādāja bez atlīdzības.
            Piemineklis monsinjora Pētera Vilcāna atdusas vietā - Līvānu Romas katoļu Svētā Miķeļa Erceņģeļa baznīcas dārzā tika uzstādīts par saziedotiem līdzekļiem (2984,00 EUR), kas apliecina Latvijas un Latgales  kristīgo vērtību stiprumu. Piemineklis tika uzstādīts 2014.gada 19.septembrī, projektu realizēja SIA “Kantiņi” vadītājs Juris Viļevko un akmeņkalis Vitālijs Vilcāns, to iesvētīja Rēzeknes- Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis 2014.gada 29.oktobrī.

 Otrais uzdevums bija  izdot grāmatu “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929-2012”  pielikumā ar kompaktdisku (CD) “Promesa”. 
            Fonda valde iesniedza vairākus projektus dažādām institūcijām, organizācijām. Finansējuma atbalstu projektam ieguva no "Valsts kultūrkapitāla fonda     mērķprogrammas "Latvijas valsts mežu atbalstītās Latgales kultūrasprogramma 2015" un Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras fonda. Grāmatas un CD projektam  2015.gada  budžetā līdzekļus atvēlēja  Preiļu, Viļakas, Krustpils un Kārsavas  novadu domes.
            Samērā īsā laikā bija jāveic vēsturiskā izpēte, arhīva dokumentu un sprediķu apskats un jāapzina līdzcilvēku atmiņu stāstījumi. Uz lūgumu palīdzēt un piedalīties CD “Promesa” projektā atsaucās pasaules slavenais basbaritons Egīls Siliņš un pretimnākoša bija Latvijas Radio administrācija.

Grāmatas “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929-2012”  atvēršanas svētki un CD “Promesa” prezentācija notika 2016.gada 19.aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Jāņa Pāvila II lasītavas telpās.
            Pasākums tika ievadīts ar citātu no  grāmatas: ”Ir kāds spēks cilvēkā, ko dēvē par ticību. Tās ir katra cilvēka darbības neredzamais virzošais spēks, un cilvēks tic, kamēr dzīvo. Ja kādā laikmetā apsīkst ticība, cilvēki sašķeļas un naidā saceļas viens pret otru, viņi pazaudē kopīgās saknes un notikumi tos mētā un svaida visos vējos. Kristīgo ticību atzīst vairāki miljardi cilvēku uz mūsu planētas, viņi tajā atrod atrisinājumu visām dzīves problēmām un pretrunām,” tā uzskatīja monsinjors Pēteris Vilcāns.”

            Grāmata „Monsinjors  Pēteris Vilcāns 1929.-2012.” ir vairāku autoru kopdarbs, kuri uzrakstīja savas atmiņas par monsinjoru. Grāmatai atsauksmi  sniedza Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps - metropolīts V.E. Zbigņevs Stankevičs un grāmatai ievadvārdus veltījis Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskaps V.E.Jānis Bulis.

            Atmiņām ir liela nozīme cilvēka garīgajā dzīvē, jo atmiņās ir pamats jaunu zināšanu iegūšanai. Grāmatā ir  analizētas tradicionāli garīgās vērtības, sniegts ieskats sprediķu hronoloģijā, atklāti monsinjora filosofiskie uzskati, lai ikviens cilvēks izprastu pats sevi un spētu gūt zināšanas veiksmīgai sadarbībai ar līdzcilvēkiem. Izdevuma kopsavilkumss tulkots angļu valodā.
       
 “Par katru stundu, katru nodzīvoto dienu es pateicos Tev, Kungs!” Tā bieži teica monsinjors Pēteris Vilcāns, un tā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 19.aprīlī skanēja  kompakdiska “Promesa” pirmais skaņdarbs pasaules slavenā basbaritona Egīla Siliņa izpildījumā. Kompakdisks “Promesa” ir audiāls pielikums grāmatas “Monsinjors Pēteris Vilcāns ” saturam, lai ikvienam lasītājam izlasot grāmatu tas sniegtu  eksistenciālas un emocionālas pārdomas par dzīvi un Augstākā spēka virzību šajā pasaulē.  CD “Promesa” tapis sadarbībā ar  Latvijas Radio fonotēkas vadītāju Gunu Rāgu un Radio 3 “Klasika” direktori Gundu Vaivodi. Skaņdarbi tika  izvēlēti ar J.Poruka, Fr.Bārdas un K.Skalbes dzeju, jo tā bija saistoša monsinjoram. Kompakdiska izskaņā klausītājs var baudīt arī  izcilos skaņdarbus: Riharda Dubras  “O Magnum Misterium”  un Ērika Ešenvalda “O,Solutaris Hostia”, ko izpilda Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, diriģenta Māra Sirmā vadībā.
            Grāmatas atvēršanas svētkos sirsnīgu uzrunu teica Ineta Kivle – Latvijas Nacionālās bibliotēkas Speciālo krājuma departamenta direktore un uzsvēra grāmata “Monsinjors Pēteris Vilcāns 1929.-2012.” un CD “Promesa” nozīmi, kas bagātinās Latvijas kultūrvēsturisko  mantojumu.
            Pasākumā piedalījās Viļakas, Kārsavas, Preiļu, Krustpils  draudzes, pašvaldību pārstāvji, ielūgtie  ciemiņi no Latvijas pilsētām, novadiem un  projekta atbalstītāji un realizētāji.
            Atmiņās dalījās monsinjora dzimtā Krustpils novada Atašienes katoļu draudze, prāvests Viktors Naglis, Atašienes kultūra nama direktore Vēsma Turkopole citēja grāmatas tekstu par dzimtās vietas būtību, Atašienes folkloras kopa sveica klātesošos ar dziesmām Anitas Gavares vadībā.  Jāatzīmē, ka Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds ir  reģistrēts Krustpils novadā, Atašienes pagastā, Atašienē. Krustpils novada domi pasākumā pārstāvēja deputāte Vija Stiebriņa.

            Atmiņās par monsinjoru dalījās  katoļu  prieteri, kuri savulaik bijuši mācību praksē pie monsinjora. Prāvests Arturs Mozgs, kurš pašlaik kalpo  Raipoles, Rundēnu un Istras draudzēs, uzsvēra monsinjora gara stiprumu, dedzīgumu un uzticību baznīcai. Balvu katoļu draudzes prāvests  Mārtiņš Klušs, kurš savulaik mācījies  3 gadus Venēcijā un Latvijā  par prāvestu  kalpo 14 gadus, pastāstīja par monsinjora pamatīgajām  zināšanām un grāmatu mīlestību, lai  jaunie priesteri smeltos gudrības. Atvēršanas svētkos piedalījās arī  Jēkaba Katedrāles vikārs Renārs Birkovs, kurš 2014.gadā iecelts arī par kapelānu pienākumu izpildītāju Latvijas Republikas Zemessardzē un Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu  draudzes prāvests Staņislavs Kovaļskis.

            Klātesošos uzrunāja LR 12.Saeimas deputāti – Aldis Adamovičs un Juris Viļums. 

Tālu ceļu uz Gaismas pili bija mērojusi Viļakas draudze, kura bija projekta pašaizliedzīga atbalstītāja. Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs uzsvēra: “Šodien mēs pulcējāmies, lai suminātu grāmatu, ko Latgales cilvēki ir uzrakstījuši par vienkāršu priesteri, kurš ieņēma augstus amatus, tāpēc ka bija stipra ticība. Viļakas puses ļaudīm monsinjors ir palicis atmiņā kā cilvēks, kurš spēja būt ļoti stingrs, bet tajā pašā laikā ļoti cilvēcīgs. Viņš bija pārdzīvojis karu un zināja dzīvības vērtību. Esam pateicīgi Dievam, ka Viļakas, Kupravas un Liepnas draudzēs ir kalpojis Pēteris Vilcāns un viņa ieviestās tradīcijas vēl šodien tiek praktizētas. Paldies fondam par uzdrīkstēšanos! “(www.vilaka.lv)

Viļakas novada Susāju pagasta kultūrvēsturiskās lauku sētas “Vēršukalns” vadītājs un Viļakas domes deputāts Aldis Pušpurs uzsvēra: ” Vilcāns augstu vērtēja talantus un cienīja baznīcas ērģelnieku un dziedātājus, priecājās, ka mēs nācām un dziedājām. Atvadoties no kalpošanas Viļakā, Sv. Misē raudāja visa baznīca un likās, ka raud pat Viļakas baznīcas brūnie mūri. Paldies mūsu dekānam, mūsu draugam, mūsu labajam ganam!” “(www.vilaka.lv)

Par sadarbību ar monsinjoru Pēteri Vilcānu 10 gadu garumā pastāstīja  Preiļu laikraksta “Novadnieks” un garīgā pielikuma “Cerība” galvenā redaktore Tamāra Elste. Atmiņās dalījās pensionēta vēstures skolotāja  Olga- Marija (dzim.Grabčinska) Grundmane, par skarbajiem pēckara gadiem, kad monsinjora ģimene glāba tuvu radinieci no izsūtījuma uz Sibīriju.

Tāpat tālu ceļu bija mērojuši Malnavas draudzes cilvēki no Kārsavas. Ruta Ločmele, kura apzināja monsinjora laikabiedru atmiņas un pasākumā uzsvēra monsinjora  Pētera Vilcāna patiesās kristīgās ticības būtību. Atvēršanas svētkos piedalījās  Tekla un Jānis Driči, kuri rakstīja savas atmiņas. Jānim Dričam ir 90 gadi un viņš joprojām kalpo draudzei.

Fonda valde nodeva Latvijas Nacionālā vēstures muzeja  direktoram Arnim Radiņam 20.gadsimta sākuma fotogrāfijas, lai tās nonāktu  muzeja fondos. Pasākumā uzrunu teica arī  Rīgas Skolas muzeja direktors Jāzeps- Imants Vikšers, kurš dzimis un mācījies Atašienē,  Līvānu novada centrālās bibliotēkas Pieaugušo literatūras nodaļas vadītāja Dzidra Kalvāne un redkolēģiju pārstāvēja Rita Kurloviča. Par CD “Promesa” tapšanu  pastāstīja Guna Rāga – Latvijas Radio Fonotēkas vadītāja un  Inese Paklone - AKKA/LAA izpilddirektore, un par sadarbību ideju jomā  Daina Zalāne -  Kultūras menedžmenta centra “LAUSKA” kultūras producente.

No monsinjora radinieku puses Arnis  Mugurevičs,  Lauksaimniecības Universitātes profesors, analizēja un akcentēja radu kopīgo iezīmi - iegādāties un krāt grāmatas, veidot bibliotēkas. Viņš pastātīja par  sava  tēva akadēmiķa Ēvalda Mugureviča bibliotēku, arī par personīgo grāmatu krājumu savā bibliotēkā un  uzsvēra monsinjora Pētera Vilcāna  bibliogrāfa talanta. Pasākuma vadītāja informēja klātesošos par Ēvalda Mugureviča  grāmatu “No ganuzēna līdz akadēmiķiem”, kur tiek analizēts arheoloģijas un vēstures zinātniskais darbs un arī  radinieku Vilcānu dzimtas izcelsme, kuras saknes meklējamas jau no 16. gadsimta.

Folkloras kopas dziesmas pavadīti, pasākuma dalībnieki devās Latvijas Nacionālās  bibliotēkas 11.un 12.stāvā (KORĒ), lai baudītu kafiju un uzkodas, ko palīdzēja sarūpēt SIA “Daugulis&Partneri” (Dzintars Daugulis)  un daloties atmiņās vēroja brīnišķīgo panorāmas skatu uz Rīgu.

Personībām piemīt tāda spēka enerģija, kas nezūd informatīvās apziņas plūsmā, tiešais darbs tiek padarīts par savu būtību. Monsinjors Pēteris Vilcāns pats ir apgalvojis, ka ”atsevišķam cilvēkam nav lielas nozīmes, jo kas gan ir viens cilvēks starp miljardiem citu?  Lielākā daļa no mums nodzīvo mūžu un nomirst bez piemiņas vai pat rūgtu piemiņu atstādami. Ir svarīgi, lai katrs veiktu to uzdevumu, kuram ir radīts”. Monsinjors Pēteris Vilcāns devis būtisku ieguldījumu garīgā mantojuma sargāšanā, skaidrošanā un dievnamu atjaunošanā, netaupot spēkus, lai palīdzētu cilvēkiem un dotu savas zināšanas

Par pasākuma norisi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā fotogaleriju var skatīt  mājas lapā – www.monsinjorspeterisvilcans.lv –aktualitātes.

 Paldies visiem atbalstītājiem, pasākuma apmeklētājiem !

 

                                                  “Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonda” valde