Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds

                                                                

 

AKTUALITĀTES    DZĪVESGĀJUMS    FOTOGALERIJA    PAR MUMS    KONTAKTI   

Uz sākumu

 

 

 

    Izvērtējot monsinjora Pētera Vilcāna mūža ieguldījumu, izprotot reālo situāciju, tika pieņemti statūti ar mērķi:
            
   
Piesaistīt ziedojumus pieminekļa uzstādīšanai monsinjora Pētera Vilcāna atdusas vietā - Līvānu Romas katoļu svētā Miķeļa Erceņģeļa
                     baznīcas dārzā;
     
          
Kultūrvēstures mantojuma popularizēšanai izdot grāmatu ( pielikumā CD) par Pētera Vilcāna darbību, ietverot ziedotāju sarakstu.

 „Monsinjora Pētera Vilcāna piemiņas fonds” reģistrēts Jēkabpilī; reģ. Nr. 40008218411; datums: 13.12.2013;

   Fonda darbība aptver Latgales un Latvijas reģionus. Statūti paredz, ka (4.1.p.) nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai nodibinājuma
            mērķu sasniegšanai, ( 7.4.,7.5.p.)- valde ir tiesīga pieņemt lēmumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar  Nodibinājuma darbību,  valdes locekļi
            ir tiesīgi pārstāvēt nodibinājumu katrs atsevišķi, saskaņojot lēmumu ar Nodibinājuma dibinātāju, un (7.6.p.) - valdes locekļi pilda savus pienākumus
            bez atlīdzības.         

    Fonda valde sadarbojās ar Latvijas un Latgales  katoļu priesteriem, sabiedriskajiem darbiniekiem, kā arī ar  Latgales novadu laikrakstu
            redakcijām.

               Fonda valde ievēro LR likumu „Par autortiesībām un blakustiesībām.” Ir liela pieredze kultūras un kultūras mantojuma projektu vadībā.

 

 

   Aicinām ziedot

   Informatīvie atbalstītāji

   Ziedotāji